Pár slov vedení Domova

Image

Statutární zástupce Domova, Jakub Erben:

"Hlavním cílem našeho projektu je dopřát důstojné stáří všem seniorům a pomoci rodinám v době, kdy již pro ně není úplně jednoduché zajistit každodenní péči o své blízké v domácím prostředí. Domov seniorů Říčany je díky vysoce kvalifikované odborné péči připraven se postarat jak o klienty, kteří se již prostě necítí na to, aby byli doma sami a starali se o chod domácnosti nebo již nezvládnou uspokojit své každodenní potřeby bez dopomoci a dále také o klienty s Alzheimerovou chorobou a stařeckou demencí. Tento projekt nám opravdu ukázal, že tato služba pro nejstarší skupinu obyvatel v regionu má smysl, a proto jsme se rozhodli pro rozšíření našich služeb i v dalším regionu. V roce 2021 jsme otevřeli Domov seniorů Karlovy Vary s cílem uspokojit potřeby seniorů i v Karlovarském kraji."

Image
Image

Statutární zástupce Domova, Ing. Jan Čapek:

"Osobní zkušenost mě dovedla k myšlence realizovat vlastní domov pro seniory. Péče o seniory může být velmi náročná a ne vždy v silách rodiny. Asi každý z nás navštívil podobné zařízení, já se setkal se zařízením, kde bych tuto etapu života rozhodně trávit nechtěl a to mě motivovalo k vybudování moderního a důstojného domova. Zároveň vím, že prostředí a atmosféru utváří hlavně lidé, a tak v našich domovech klademe velký důraz na výběr našich pracovníků v přímé péči. Práci se seniory nevnímám jako standardní zaměstnání, ale spíše jako poslání. Jen tak zajistíme prostředí, kde naši „staříci“ mohou cítit, že je o ně starostlivě a s respektem k jejich potřebám postaráno a náš domov se pro ně stane opravdovým domovem. Co mě vždy dojme, jsou děkovné dopisy „dětí“ našich klientů, to si vždy uvědomím, že to co děláme, má opravdový smysl. Velké díky patří celému pracovnímu týmu našich domovů, za jejich citlivý přístup a nasazení. Bez nich by naše domovy nebyly tím, čím jsou."

Ředitel Domova, Ing. Pavel Kyzlink:

"Jsem potěšen, že bohaté zkušenosti, které jsme během posledních let získali provozováním Domova seniorů se speciální péčí v Říčanech, zúročíme i v našem novém Domově Seniorů v Karlových Varech"

Image

Vrchní sestra a vedoucí přímé péče v Domově, Petra Kubaričová:

"Do našeho Domova Seniorů v Karlových Varech jsme přenesli tyto hlavní prvky naší péče - kvalifikovaný personál, registrované zdravotní sestry s bohatými zkušenostmi ze zdravotnických a sociálních zařízení, pečovatelé, jejichž empatie a vlídný rodinný přístup ke klientům rovněž vytvoří harmonickou atmosféru celého domova."

Image

Vedoucí sociální péče Domova, Bc. Soňa Slepičková:

"Každý z nás jednou zestárne a bude potřebovat, aby se o něho někdo postaral. Jsem ráda, že jsem součástí profesionálního týmu, který zajišťuje komplexní služby seniorům a pomáhá rodinám, v situacích, kdy již nejsou schopny zvládnout každodenní péči o své blízké v přirozeném, domácím prostředí. Individuálním přístupem ke každému klientovi se snažíme podpořit jeho soběstačnost a umožnit mu aktivní život. První kontakt sociálních pracovnic s klientem a jeho rodinou je velmi důležitým momentem zvládnutí vstupu do nového prostředí. Dbáme na to, aby klientovi u nás v domově byla poskytována nejen profesionální zdravotní a pečovatelská péče, ale také, aby se senior v prostředí domova, kde vládne hřejivá atmosféra, cítil dobře a měl důstojné podmínky pro život. K tomu, aby adaptace byla pro klienta co nejsnazší, přispívá tým aktivizačních pracovnic, které jsou v každodenním kontaktu se seniory a připravují pro ně zajímavé programy. Všechny tyto aspekty mají pozitivní vliv na psychiku a náladu našich klientů. Profesionální komunikace, vstřícnost, empatie, týmová spolupráce, to jsou moje životní kréda. Dělám ráda věci, které dobře fungují a mají význam.“