Vystoupení dětí ze ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary

Taneční vystoupení dětí ze ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary pod vedením paní Horákové.