Dne 15. července proběhl za účasti primátorky Karlových Varů paní Ing. Andrey Pfeffer Ferklové a člena Rady Karlovarského kraje Josef Janů slavnostní akt položení základního kamene Domova seniorů Karlovy Vary.